มัธยมศึกษาปีที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก