เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชานวัตกรรมน้องพี่เอกภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้มี้จุดประสงค์เพื่อสอน "คน" ให้เป็น "ครู" อย่างแท้จริง

สอนเนื้อหา เรื่องนิราศภูเขาทอง