เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดีพื้นบ้านไทย เรื่องอุทัยเทวี

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  1. รู้เเละเข้าใจในวรรณดีพื้นบ้านของไทยเรื่องอุทัยเทวี
  2. ่วิเคราะห์ตัวละครในเรื่อง
  3. อธิบายคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
  4. เเยกเเยะชนิดของคำ 7 ชนิดที่ปรากฎในวรรณคดี