วิทยาศาสตร์ ปวช 3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชัยวัฒน์ มุขช่วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิทยาศาสตร์