วิทยาศาสตร์ ปวช 3/2

ชัยวัฒน์ มุขช่วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์