First with English Mattayom 4
ผู้สอน

Ms Marychanyanuch seewichai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
First with English Mattayom 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2169

สถานศึกษา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเพิ่มพูน ฝึกสมองด้วยคำสัพท์กันจร้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.