ผู้สอน
จันทรา อุ้ยเอ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แคลคูลัส 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21695

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ลิมิต การหาอนุพันธ์ และ ปริพันธ์