เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 3/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้จัดขึ้นเพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนของวิชาการออกแบบบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่3/3 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม