การออกแบบบทเรียนออนไลน์
ผู้สอน

จุติพร ศรแผลง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบบทเรียนออนไลน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21703

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อออกแบบบทเรียนในโปรแกรม class Start


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.