homeM1112555
person
M1112555

ผู้สอน
Mr. Athsadhanukul Srithakophet
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M1112555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)