ผู้สอน
สุดาพร กมลวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

antenatal care unit


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21733

สถานศึกษา

Faculty of nursing , Thammasat university


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยและมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและการบำบัดทางการพยาบาล การป้องกันความเจ็บป่วยและภาวงะแทรกซ้อน และ การฟื้นฟูสภาพ คำนึงถึงสิทธิ ความเป็นปัจเจกบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเด็นจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง