เพชร

ณัฐชนน ชำนาญเนตร

โรงเรียนบ้านเปร็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

การเป็นผู้ประกอบการ