ฟิสิกส์คร​ูหยก

คำอธิบายชั้นเรียน

สอน การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์