ผู้สอน
สถิรมาศ การคนซื่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์คร​ูหยก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21752

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สอน การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์