เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณาพร พิมพ์เทพ

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้น ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1