การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สอน

ธวัชชัย พันธ์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21756

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.