การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้สอน
ธวัชชัย พันธ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Class ID
21756

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)