homeการสื่อข่าวและรายงานข่าวเบื้องต้น
personperson_add
การสื่อข่าวและรายงานข่าวเบื้องต้น

ผู้สอน
person
นางสาว สุธาสินี นิรัตติมานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อข่าวและรายงานข่าวเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2176

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนเสมือน ^___^


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)