การสื่อข่าวและรายงานข่าวเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนเสมือน ^___^