เคมี ครูบิวตี้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้นประกอบการสอนเคมี ม.ต้น