เคมี ครูบิวตี้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้นประกอบการสอนเคมี ม.ต้น