เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนุกกับฟิสิกส์ ม.5 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันท์นภัส พรมโสภา

โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

ฟิสิกส์ ม.5 แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง งานพลังงาน โมเมนตัม ฯลฯ มาเรียนกันเลย