สนุกกับฟิสิกส์ ม.5 ปีการศึกษา 2559

นันท์นภัส พรมโสภา

โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ม.5 แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง งานพลังงาน โมเมนตัม ฯลฯ มาเรียนกันเลย