เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียน กุ๊กกิ๊ก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิรุณรัตน์ ทิอุทิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้น เพื่อเประกอบการเรียนกายรสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนวิทยาศาสตร์