ผู้สอน
รวีวรรณ ขวัญพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประศึกษาปีที่1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21775

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด พร้อมแบบฝึกหั