เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

present continuous tense

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้ present continuous tense และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง