ภาษาอังกฤษ3/3
ผู้สอน

ทัศนีย์ งามเถื่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21779

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา เรื่องการใช้ Tense ซึ่งประกอบด้วย

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Continuous

Past Continuous

Future Continuous

Present Perfect

Past Perfect

• Future Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Future Perfect ContinuousClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.