เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Hematology 1_2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการสร้างเลือด ซึ่งประกอบด้วย ต้นกำเนิด หน้าที่ และกระบวนการเมตาบอลิสมของเม็ดเลือดแดงในภาวะปกติ ความผิดปกติของรูปร่างของเม็ดเลือดแดง การจัดกลุ่มของภาวะโลหิตจางและกลุ่มโรคสำคัญซึ่งก่อให้เกิดพยาธิสภาพของเม็ดเลือดแดง ชนิดของเม็ดเลือดขาวต่างๆ ที่พบในภาวะปกติ วิธีการตรวจเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง รวมทั้งการศึกษาถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ด