เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

part of speech

เกี่ยวกับชั้นเรียน

PART OF SPEECH

Part เป็น คำนาม แปลว่า ส่วน บริเวณ ส่วนประกอบ
Speech เป็น คำนาม แปลว่า การพูด วิธีการพูด คำพูด ดังนั้น
Part of Speech แปลว่า “ส่วนของคำพูด” หรือ “ชนิดของคำพูด” คำในภาษาอังกฤษทุกคำจะต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของ Part of Speech ทั้งนั้น Part of Speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ได้แก

1. คำนาม (Noun)คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

2. คำสรรพนาม (Pronoun) คือคำที่ใช้แทนคำนาม

3. คำคุณศัพท์ (Adjective)ใช้ขยายนาม หรือสรรพนาม

4. คำวิเศษณ์ (Adverb)คือคำที่ใช้แสดงความเคลื่อนไหวของนาม หรือสรรพนาม

5. คำกริยา (Verb)คือคำที่ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษด้วยกัน

6. คำบุพบท (Preposition)คือคำที่ใช้บอกความสัมพันธ์กับนามหรือกริยา
7. คำสันธาน (Conjunction)ใช้เชื่อมประโยค หรือคำ

8. คำอุทาน (Interjection)ใช้เพื่อแสดงความรู้สึก เสียใจ หรือประหลาดใจ