เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Past simple tense

เกี่ยวกับชั้นเรียน

PAST SIMPLE TENSE

Past simple tense เป็น Tense อีกตัวที่เราน่าจะคุ้นเคยกันในรูปของ อดีตที่เติม ed

รูปแบบประโยค

ประธาน + คำกิริยาช่องที่ 2

I ate a lot yesterday.
(ฉันกอนเยอะมากเมื่อวานนี้)

Jene went to that hotel last week.
(
เจนไปโรงเเรมนั้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อน)

Mom bought me anew car last year.
(
แม่ซื้อรถคันใหม่ให้ฉันเมื่อปี่ก่อน)

ประโยคต้วอย่างข้างบนจะทำให้เราพอมองออกว่า สิ่งที่จะบอกว่าประโยคนี้คือ Past simple tense มี 2 อย่างคือ

1. กิริยาช่องที่

สำคัญมาก ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของ Past Simple tense เลยก็ว่าได้ ต่อให้เราไปพูดกับฝรั่งว่า I meet him yesterday. โดยไม่ได้เปลี่ยน meet เป็นรูปอดีต (met) ฝรั่งก็จะเข้าใจอยู่หรอก แต่ทางที่ถูกต้องก็ควรจะพูดว่า I met him yesterday. ดีกว่าโดยเฉพาะเวลาไปเขียนเรียงความหรือ Essay ส่งครูและที่สำคัญ ไม่ใช่กิริยาทุกคำที่จะต้องเติม ed เมื่อถูกเปลี่ยนเป็นรูปอดีต มีบางคำที่ต้องจดจำเป็นพิเศษ

- Regular Verds คือคำกิริยาปกติทั่วไป เติม ed เข้าไปหรือถ้าหรือถ้าคำไหนลงท้ายด้วยตัว e ก็เติม d เข้าไปเพิ่มอีกตัวก็พอ และถ้าตัวไหนลงท้ายด้วย y ให้ตัด y ออกแล้วค่อยเติม i+ed เข้าไป เช่น Walk Walked (เดิน),Love Loved (รัก), Like Liked (ชอบ), Use Used (ใช้), Try Tried (พยายาม), Open Opened (เปิด), Study Studied (เรียน)

-Irregular verbs คือคำกิริยาไม่ปกติ คือจะไปเติม ed ไม่ได้เพราะมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเลย เช่น Go Went (ไป), Run Ran (วิ่ง), Eat Ate (กิน), Think Thought (คิด), Buy Bought (ซื้อ), Sell sold (ขาย)

2. มีคำที่แสดงเวลาว่าเป็นอดีต เช่น

>Last (ที่แล้ว) ก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะ last week (สัปดาห์ที่แล้ว), Last month (เดือนที่แล้ว), Last year (ปีที่แล้ว), Last summer (ฤดูร้อนที่แล้ว), Last winter (ฤดุหนาวที่แล้ว)

>Ago (ที่ผ่านมาแล้ว) เช่น 10 minutes ago (10 นาทีที่แล้ว), 5 hours ago ( 5ชั่วโมงที่แล้ว), 20 day ago (20 วันที่แล้ว), 2 years ago (2 ปีที่แล้ว)

>Yesterday (เมื่อวานนี้) เช่น yesterday morning (ตอนเช้าเมื่อวานนี้), yesterday evening (ตอนเย็นเมื่อวานนี้), The before yesterday (วันก่อนหน้าเมื่อวานนี้)

>คำอื่นๆ เช่น In The Past (ในอดีต), In…..(ในปีที่เกิดเหตุการณ์ในอดีต), The Previous day (วันก่อน), In those days (วันที่ผ่านมาเหล่านั้น)

3.ใช้เล่านิทาน

ส่วนใหญ่จะมีคำว่า Long time ago หรือ Once upon a time (นานมาแล้ว) เช่นนิทานหนูน้อยหมวกแดง

Time Line เส้นเวลา


ตัวอย่างกิริยา 3 ช่องที่มักใช้บ่อย

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

คำแปล

see saw seen เห็น
go went gone ไป
study studied studied เรียน
buy bought bought ซื้อ
come came come มา
rain rained rained ฝนตก
eat ate eaten กิน
meet met met พบ
arrive arrived arrived มาถึง
clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
die died died ตาย
do did done ทำ
be (is am are) was, were been เป็น อยู่ คือ
drink drank drunk ดื่ม
call called called เรียก
give gave given ให้

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิป VDO สรุปการสอนPast simple tense ไวยากรณ์อังกฤษ-Past Simple Tense