เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English study

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในบทบาทของครู จะสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างเช่น สอนเรื่อง verb เราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ ไม่เครียดจนเกินไปและสนุกกับสิ่งที่เรียน