English study

คำอธิบายชั้นเรียน

ในบทบาทของครู จะสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างเช่น สอนเรื่อง verb เราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ ไม่เครียดจนเกินไปและสนุกกับสิ่งที่เรียน