ภาษา พาเพลิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น