การจัดดอกไม้

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระนอง