สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ

รักพงษ์ ขอลือ

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาปวส.2 แผนกวิชาการโรงแรม