งานครัวโรงแรม

รักพงษ์ ขอลือ

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม