การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (PKRU) #561

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับห้อง 561