การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (PKRU) #562

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับห้อง 562