ร่วมใจภาษาไทย ปี4,2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนส่วนนี้สร้างขึ้นเพื่อไว้ศึกษางานและร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู โดยมีอาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเรียน