เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีครูทราย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
และสัญลักษณ์ของธาตุ