ชั้นมัธยมศึกษาที่๖
ผู้สอน

ธัญวรัตน์ ศรีระษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาที่๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21826

สถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมาของระบำศรีวิชัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.