พี่น้องสานสัมพันธ์ตั้งใจพากันเรียน ปี 2 กับ 4

คำอธิบายชั้นเรียน


ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู