ผู้สอน
นาย สุเธียร โกกาธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2185

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนห้อง  ม.2/3  และ  ม.2/4