ชนิดและหน้าที่ของคำ
ผู้สอน

อรวรรณ หาญพิทักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชนิดและหน้าที่ของคำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21855

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ชนิดของคำในภาษาไทย

2. หน้าที่ของคำในภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.