ภาษาไทย กลุ่ม AMI
ผู้สอน

ณัฐธิดา ไชยสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย กลุ่ม AMI

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21856

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.