มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

นาย สุเธียร โกกาธรรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2187

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.