วงจรดิจิตอล 2105-2007 (4)

คำอธิบายชั้นเรียน

วงจรดิจิตอล 2105-2007 (4)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่างๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่างๆคณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่างๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล