เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรดิจิตอล 2105-2007 (4)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วงจรดิจิตอล 2105-2007 (4)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่างๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่างๆคณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่างๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล