ผู้สอน
พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21878

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ในหัวข้อ "การพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวันผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดและส่วนประกอบของเลือดในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง" โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1) ปัญหาการสร้างเม็ดเลือดและองค์ประกอบของเลือด และ 2) เม็ดเลือดถูกทำลาย