homeมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาย สุเธียร โกกาธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2188

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  มัคคุเทศก์น้อย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)