ผู้สอน
นาย สุเธียร โกกาธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2188

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  มัคคุเทศก์น้อย