ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

งานออกแบบเทคโนโลยี ม.3/3 เทอม 2 ปี 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21892

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

งานออกแบบเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559