โครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

Nakarin Suksai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21902

สถานศึกษา
โรงเรียนทวีธาภิเศก

คำอธิบายชั้นเรียน

ง33102


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.