ผู้สอน
Nungruthai Kaewrae
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21907

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เนื้อหาสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา