ปวส.2 คธ.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา
ผู้สอน

แอนนา สุริเวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2 คธ.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21908

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 3204-2104 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.