เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อินเตอร์เฟสเบื้องต้น 2105-2122 (4) 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อินเตอร์เฟสเบื้องต้น 2105-2122 (4)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการของระบบเชื่อมต่อด้วยพอร์ทอนุกรม พอร์ทขนาน พอร์ทยูเอสบี วงจรเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต การแสดงผล การควบคุมหลอดไฟหรือมอเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็ก เครื่องอ่านลายนิ้วมือ