เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบภาพ 2105-2103 (4) 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบภาพ 2105-2103 (4)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดสัญญาณภาพกล้องวีดีโอชนิดต่างๆ และการบันทึกสัญญาณลงในแถบแม่เหล็ก vcd, dvd, Hard Disk, Media player และอื่นๆ การนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด catv, matv ระบบรักษาความปลอดภัย ขั้วต่อสายนำสัญญาณ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพ การตัดต่อภาพ วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณแบบใช้สาย และแบบไร้สาย การทดสอบระบบภาพด้วยเครื่องมือวัดทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพและการประมาณราคาการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาระบบ