homeการอ่านเพื่อชีวิต
person
การอ่านเพื่อชีวิต

ผู้สอน
นางสาว ปณิตา กรุงมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอ่านเพื่อชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2193

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปวง

คำอธิบายวิชา

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)