homeการอ่านเพื่อชีวิต
personperson_add
การอ่านเพื่อชีวิต

ผู้สอน
นางสาว ปณิตา กรุงมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การอ่านเพื่อชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2193

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปวง

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)