เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อาหะมะไฟโรส โตะละ

โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ

เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี