ผู้สอน
นาย อาหะมะไฟโรส โตะละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21939

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี